Fuar Hakkında

Başkandan Fuar Hakkında...


Kitap hayattır…

Çünkü kitap sadece gözlerinizle okuduğunuz, yanınızda taşıdığınız, kütüphanenize koyduğunuz bir araya gelmiş kağıt parçalarından ibaret değildir. Kitap, sevdiğiniz bir insana zaman zaman gönlünüzü ve yüreğinizi hediye edercesine heyecanlandığınız, onu sadece okurken değil, çalışma odanızda ve masanızda birlikte olmaktan haz ve güç hissettiğiniz bir kıymet, bir dost, bir arkadaştır da… Öyleyse kitap sadece okuduğunuz değil, birlikte hayatı paylaştığınız yol arkadaşınızdır.

Kitap dündür, bugündür, yarındır…

Çünkü kitap sayfalarında sadece kelime taşımaz. Geçmişinizi size getirir, geleneğinizi size taşır bugün yapar. Bugünü idrak ettirerek yarınınızı belirler ve sizi geleceğe taşır.

Kitaplar aynı zamanda şehirlere benzer..

Şehirler; nasıl insanı, canlıları, evleri, tarihi, geleneği, kültürü ve sanatı toplayıcılık özelliğine sahipse kitaplar da noktadan başlayarak harfleri, heceleri, kelimeleri, cümleleri, sayfaları ve bunların taşıdığı anlamı, ruhu, tarihi, kültürü ve sanatı kendinde toplar.

Bir kitabın kapağını (kapısını) açarak adeta bir şehre, bir anlam dünyasına girersiniz. Tıpkı bir şehrin kapısından girer gibi. Dolayısıyla kitap medeniyetin, şehrin, kültürün ve sanatın olduğu toplumlarda ortaya çıkar.

Kitaba verilen değer şehre insana ve dünyaya verilen değerdir. Çünkü kitap rehber ve yol arkadaşıdır.

Kitap bilmenin, bulmanın, olmanın yoludur. Kitapla bulan kitapla bilir; bir süre sonra eserini verir kitapla olur ve oldurur. Medeni toplumların sosyal düzeni budur. Hiçbir medeniyet ve kültür idraki yazısız, sözsüz ve kitapsız olamaz.

Bu anlamda makarr-ı ulema şehri dediğimiz Kayseri Kültepe’den Hititlere, Roma’dan Selçuklulara, Osmanlıdan Cumhuriyete kitabın, ilmin, sözün, kelimenin ve kitabenin merkezi olmuştur. Kültepe deki tabletlerden Roma’daki anıtlara, Selçukludaki kitabelerden Osmanlıdaki kitaplara ve bugün Cumhuriyet dönemindeki kütüphanelere kitapla başlayan yol ve yolculuk, mana ve ruh Kayserimizde devam etmektedir.

Açtığımız kütüphaneler, yayınladığımız kitap ve dergiler, açtığımız akademiler ve araştırma merkezleri, düzenlediğimiz ve yapılmasına katkıda bulunduğumuz panel ve sempozyumlar ve hazırlıklarını yaptığımız, çok önemsediğimiz kültür ve sanat içerikli projeler şehrimizin bundan sonra da kitapla, düşünmeyle, kültürle, sanatla olan bağını daha da güçlü hale getirecektir.

Dün makarr-ı ulema olan şehrimize, bugün Düşünen ve Okuyan Şehir diyerek okuma bilincini ve şuurunu sürdürüyoruz.

Sizleri bu bilinç ve şuurla öncülüğünü yaptığımız kitap fuarına davet ediyor; sanatkârlarımız, yazarlarımız, düşünürlerimiz, yayıncılarımız ve kitaplarımızla dolu vakitler geçirmenizi temenni ediyorum.

Bir kitabın cümlesinde buluşmak dileğiyle..

Mustafa Çelik
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı